W związku z wprowadzaną zmianą w systemie emerytalnym, której jednym z efektów będzie obniżenie...
Michał Malinowski
22.01.2014
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył 162,5 mln zł na realizację w 2014 r....
22.01.2014
HR
W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy....
22.01.2014
W 2013 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 050 PLN - wynika z Ogólnopolskiego...
22.01.2014
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła 21 stycznia br. w hallu głównym Sejmu na I piętrze rocznicową...
Jarosław Zasada
22.01.2014
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż rozwiązanie stosunku pracy...
Katarzyna Warecka
22.01.2014
Łyżka koparki nie uszkodziła gazociągu w Jankowie Przygodzkim (Wielkopolskie) - takie są ustalenia...
PAP
22.01.2014
BHP
Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy częściej niż te, które ubiegają się o status...
PAP
22.01.2014
BHP
Pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych nie przysługują dodatki za...
21.01.2014
Znaczny wzrost ubóstwa wśród populacji w wieku produkcyjnym jest jednym z najbardziej namacalnych...
21.01.2014
Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej funduszu...
21.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy częściej niż te, które ubiegają się o status...
21.01.2014
Przekazanie obsługi tzw. trwale bezrobotnych z urzędów pracy do prywatnych agencji zatrudnienia -...
21.01.2014
HR
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy...
21.01.2014
Dnia 21 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP). Program posiedzenia...
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Firma doradcza ErnstYoung będzie wspierać ZUS w przejęciu ponad 150 mld zł z OFE i umorzeniu...
21.01.2014
Trwający półtora miesiąca strajk w kopalni Budryk na przełomie 2007 i 2008 r. był legalny, jednak w...
21.01.2014
Policjanci, którzy ulegli wypadkowi na służbie albo doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu powinni...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2014
BHP
Rząd, dążąc do ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, będzie działał ostrożnie, by zmiany...
21.01.2014
Solidarność wysłała skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą...
21.01.2014
W ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w państwach...
21.01.2014
Pracodawca nie może dowolnie wysyłać pracowników do usuwania śniegu z dachów na budynkach firmy....
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica...
Weronika Adamczyk
21.01.2014
Poszukiwania pojemnika zawierającego promieniotwórczy izotop kobaltu (Co-60) na terenie zakładu...
Jarosław Zasada
21.01.2014
BHP
Instrukcja jest swoistą listą poleceń i nakazów, której zarówno pracodawca, jak i pracownik mają...
Edward Kołodziejczyk
21.01.2014
BHP
Rząd pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy, która ma uporządkować przepisy ustawowe z wykonawczymi....
Agnieszka Rosa
21.01.2014
Należności od dłużników alimentacyjnych ma egzekwować komornik - takie rozwiązanie przewidują...
20.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło 4221,50 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o...
20.01.2014
Forum Związków Zawodowych przygotowało skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy w związku z...
20.01.2014
Dzięki przedstawionemu przez Komisję Europejską wnioskowi ogólnoeuropejska sieć dla osób...
20.01.2014