Ewa Kopacz podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy jako instytucja stojąca na straży przestrzegania przepisów prawa pracy, niezależna od administracji rządowej i od pracodawców, podlegająca bezpośrednio Sejmowi, cieszy się powszechnym szacunkiem i zaufaniem społecznym. Ponadto, uczestnicząc w budowaniu kultury bezpiecznej pracy i upowszechniając dobre praktyki w tym zakresie, wpływa na zmianę świadomości społecznej w zakresie znaczenia bezpieczeństwa pracy.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przybliżyła historię inspekcji pracy, podkreślając że od pierwszych lat istnienia jej misją jest ochrona człowieka w środowisku pracy.
- Nasza działalność od 95 lat zmierza ku temu, żeby w Polsce pracowało się jak najbezpieczniej, w jak najbardziej godnych warunkach i mam nadzieję, że to przesłanie będzie przyświecać następnym pokoleniom inspekcji pracy i stanie się ich powołaniem – stwierdziła Iwona Hickiewicz.
Jako pierwsi wystawę, po której oprowadzała szefowa PIP, zwiedzili posłowie i członkowie Rady Ochrony Pracy.