Możliwość taką stwarzają przepisy o ruchomym czasie pracy, które weszły w życie w roku ubiegłym. Jako pierwszy wprowadził je mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Partnerstwo Polska Bez Dymu szacuje, że palący pracownik średnio na czynność tę przeznacza ponad 40 minut.

Więcej na http://www.rp.pl