Zatrudnieni, którzy świadczą zadania na powietrzu, powinni otrzymywać posiłki regeneracyjne, ciepłe napoje i odzież. Te pierwsze firma zapewnia osobom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 30 marca. Z kolei ciepłe napoje trzeba dostarczyć w razie świadczenia takich obowiązków przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni C. Posiłki należy wydawać w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godzinach wykonywania obowiązków. Z kolei napoje powinny być dostępne dla zatrudnionych w ciągu całej zmiany roboczej.
Ponadto do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pomieszczenia, w którym osoby wykonujące pracę na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież. Temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Tomasz Zalewski, 24 stycznia 2014 r.