Projekt ma obniżyć ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia wysokości zasiłków chorobowych dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Poparte przez komisję poprawki, złożone przez PO, dotyczą m.in. przepisów o nagrodach rocznych i, jak zapewniał wiceszef MSW Piotr Stachańczyk, rozszerzają katalog tych urlopów i zwolnień, za które funkcjonariusze i żołnierze dostają wynagrodzenie. Komisja opowiedziała się też za nałożeniem nie tylko na MSW, ale i na MON obowiązku przedstawienia sprawozdania z funkcjonowania ustawy po roku od jej wejścia w życie.

Komisja nie zajmowała się natomiast zgłoszonymi przez SLD i popartymi przez TR poprawkami, które mają przywrócić zapisy mówiące, że zasiłek chorobowy funkcjonariuszy i żołnierzy stanowi 100 proc. wynagrodzenia. Poprawki te zostały zgłoszone podczas wcześniejszych prac komisji. Nie uzyskały wtedy poparcia większości i będą głosowane jako wnioski mniejszości.

Poparcie wniosku o odrzucenie projektu prócz PiS zapowiedziała w środę SP. Natomiast projekt bez poprawek popiera koalicja PO i PSL.

Głosowanie nad projektem ustawy odbędzie się najprawdopodobniej w piątek.

Przygotowany przez MSW projekt zmian w kilku ustawach, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych w służbach, rząd przyjął w maju. W sierpniu w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Według propozycji żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Obecnie ich "chorobowe" wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Projekt zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.

Projekt zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Projekt krytykuje Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy twierdzą, że jest on niesprawiedliwy i krzywdzący dla żołnierzy i funkcjonariuszy. W wydanym w środę komunikacie zapowiedziała ona m.in. przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku przyjęcia ustawy oraz pikietę przed Sejmem w dniu głosowania projektu.

FZZSM zamierza też przygotować obywatelski projekt ustawy zakładającej wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej i dni ustawowo wolne od pracy.