Wysokość premii, jaką otrzyma pracodawca za przyjęcie na sześciomiesięczny staż bezrobotnego, od 1...
Weronika Adamczyk
03.06.2014
HR
Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu br. wyniosła w...
Krzysztof Sobczak
03.06.2014
HR
W bankowości jest wciąż szklany sufit, mało kobiet osiąga zawodowy sukces, szefuje lub wchodzi do...
03.06.2014
Sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w ABW, AW i CBA określa projekt...
Jarosław Zasada
03.06.2014
BHP
Klienci Poczty Polskiej będą mogli już nietylko na miejscu, wokienku, uregulować należne składki...
Marta Schodzińska
03.06.2014
Większe wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodych i włączenie rolników do powszechnego...
03.06.2014
HR
Decyzję stwierdzającą chorobę zawodową, nawet jeżeli jest ostateczna, można uchylić w każdym czasie...
Maciej Ambroziewicz
03.06.2014
BHP
W Warmińsko-mazurskim rocznie zdejmuje się 1 proc. azbestowych dachów, do akcji pozbywania się...
PAP
03.06.2014
BHP
Miesięczna płaca minimalna w Republice Czeskiej zostanie od stycznia podniesiona o 500 koron, do 9...
02.06.2014
Wprowadzenie dwóch kategorii niezdolności do pełnienia służby w jednostkach mundurowych jest jednym...
02.06.2014
Tylko wydzielanie części Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i przekazywanie w zarząd firmom...
02.06.2014
Eksperci wypowiedzą się na temat możliwości i warunków dalszej eksploatacji jednej ze ścian...
PAP
02.06.2014
BHP
Pikietę przeciw planom zarządu woj. śląskiego zmierzającym do połączenia kilku szpitali...
02.06.2014
Pracodawcy RP opowiedzieli się za podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015 do kwoty...
Marta Schodzińska
02.06.2014
Jeśli pracownik chce wziąć dodatkowy urlop macierzyński i jednocześnie pracować na część etatu,...
Agnieszka Rosa
02.06.2014
Przedsiębiorcy chcą mieć możliwość ubezpieczania się od wypadków w czasie prowadzenia firmy w...
Inny
02.06.2014
BHP
3 czerwca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą zasad rozliczania...
Weronika Adamczyk
02.06.2014
Trzy kwartały po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy wydaje się, że...
02.06.2014
Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy dla zabezpieczenia interesów osób pracujących według ruchomego...
Weronika Adamczyk
02.06.2014
BHP
Sędziowie i prokuratorzy, a także żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych, od czerwca...
Krzysztof Sobczak
02.06.2014
BHP
Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich zakłada projekt przygotowany przez MPiPS. Na...
02.06.2014
Spada Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości...
02.06.2014
Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
Jarosław Zasada
02.06.2014
BHP
Ze sprawozdania PIP, które dotyczyło przeprowadzonych w 2013 r. kontroli w zakresie przestrzegania...
Weronika Adamczyk
02.06.2014
Łącznie w I kwartale 2014 roku kwota cofniętych i obniżonych przez ZUS świadczeń pieniężnych z...
Weronika Adamczyk
02.06.2014
W prywatnych funduszach na razie chce zostać niecałe 150 tys. z 14 mln przyszłych emerytów -...
02.06.2014
Powiatowy Urząd Pracy w Policach realizuje Program GPS dla rodziny, dzięki któremu kobiety po...
02.06.2014
Mało wiarygodne są twierdzenia pracownika, że był on mobbingowany przez pracodawcę, jeśli nie...
Agnieszka Rosa
02.06.2014
Mundurowi będą mieli prawo do zasiłków w razie choroby w takiej samej wysokości jak chorzy w...
Agnieszka Rosa
01.06.2014
Do wydawania posiłków z cateringu nie jest wymagana jadalnia z obsługą (typu III). Może to być...
Kazimierz Kościukiewicz
01.06.2014
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski