O zmianach w systemie brygadowym spółek PKN Orlen rozmawiali w środę przedstawiciele związków...
20.11.2014
Metodyka realizacji projektów interim management (IM) powstała po to, by upłynnić rynek pracy.O...
20.11.2014
HR
Roczna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie przyspieszyła w październiku - zauważają w środę...
19.11.2014
Polska potrzebuje lepszej polityki imigracyjnej, w tym skutecznego systemu informacji o potrzebach...
19.11.2014
Przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku wyniosło 3 tys. 980,92 zł, w ujęciu rocznym wzrosło...
19.11.2014
Dziś Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych,...
19.11.2014
Pracodawcy RP akceptują zaproponowany przez resort pracy ustawowy limit zatrudnienia w oparciu o...
19.11.2014
19.11.2014
BHP
Wynagrodzenia Polaków rosną, ale nieznacznie okilka punktów procentowych wolniej niż wokresie boomu...
19.11.2014
Pracownik oddelegowany do innego zakładu pracy w celu odbycia stażu zawodowego, nadal pozostaje...
Kazimierz Kościukiewicz
19.11.2014
BHP
Na dzień 30 listopada 2014 r. należy ustalić liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do...
Małgorzata Kozłowska
19.11.2014
70 proc. Polaków zapewnia, że przyznana przez szef a wyższa płaca świetnie motywuje i zwiększa...
19.11.2014
Górnicy, którzy od sześciu dni okupowali siedzibę Kompanii Węglowej w Katowicach (KW), w środę po...
19.11.2014
W jaki sposób pracodawca powinien oddać dzień wolny za święto 1 listopada pracownikowi...
Joanna Kaleta
19.11.2014
Jak skutecznie zintegrować strategię HR ze strategią biznesową firmy? Co zrobić gdy firma nie ma...
18.11.2014
13 i 14 stycznia 2015 Jim Kirkpatrick, twórca najbardziej znanego na świecie modelu oceny...
Ewa Saj
18.11.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy można ubezpieczyć...
Małgorzata Kozłowska
18.11.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownik pracuje na...
Magdalena Kostrzewa
18.11.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pracownicy chcą odbierać...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
18.11.2014
Niekonstytucyjny jest przepis odmawiający rodzicowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na...
18.11.2014
Ubezpieczenia społeczne
NSZZ Solidarność opowiada się za maksymalnie 24-miesięcznym okresem, po którym terminowe umowy o...
18.11.2014
Obrońca głównego oskarżonego w sprawie katastrofy w kopalni Halemba, b. szefa działu wentylacji...
PAP
18.11.2014
BHP
Konieczne są gwarancje dla młodych bez pracy; dalsza nauka czy staż pozwolą im szybciej wrócić na...
18.11.2014