Dnia 15 stycznia br. 19 pracodawców odebrało z rąk Prezydenta RP oraz przewodniczącego NSZZ "Solidarność" certyfikaty “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Wśród laureatów VII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" znaleźli się m.in.: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Zgłoszeń do akcji certyfikacyjnej dokonały organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność" działające w zakładzie pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wybrała 19 zakładów pracy, które otrzymały certyfikat. Laureaci zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy. Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 15 stycznia 2015 r.