Do udziału w konferencji zaprosiliśmy praktyków, pracowników PIP, ZUS oraz prawników specjalizujących się w zakresie prawa pracy.

W programie m.in.
•    nowe zasady dotyczące używania samochodów służbowych obowiązujące od 1 stycznia 2015r.
•    zmiany we wstępnych badaniach lekarskich pracowników od 1 kwietnia 2015r.
•    wchodzące w życie w 2015 roku zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
•    wprowadzenie od 2015r. oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych
•    zwolnienie od 2015r. płatników składek z obowiązku przekazywania niektórych informacji do ZUS
•    w jaki sposób wprowadzić zakaz konkurencji
•    jakie obowiązki, ale również korzyści i uprawnienia wiążą się z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

W VI edycji Konwentu stawiamy nacisk na praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy, dlatego do udziału w konferencji zaprosiliśmy praktyków, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, prawników specjalizujących się w zakresie prawa pracy.

STOLIKI EKSPERCKIE
Zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji

Przez cały czas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będą eksperci Doradztwa Kadrowego - Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżurów przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy kadrowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów. Zobacz>>

Każdy uczestnik Konwentu Prawa Pracy otrzyma Kodeks Pracy. Przepisy.

ZAREJESTRUJ  SIĘ >>

Szczegółowe informacje:
www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy