Przypadkowa eksplozja ropociągu eksploatowanego przez koncern naftowy ENI spowodowała śmierć 12...
PAP
10.07.2015
BHP
Przekazywanie corocznie przez polską administrację morską m.in. danych o dyplomach i świadectwach...
PAP
10.07.2015
BHP
Sejm odrzucił w piątek projekt ustawy podwyższającej do 823 zł próg dochodowy uprawniający do...
10.07.2015
Mistrzostwa Kadry BHP 2015, które właśnie się zakończyły, pozwoliły określić poziom wiedzy...
Prawo.pl
10.07.2015
BHP
Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy...
10.07.2015
Ubezpieczenia społeczne
Ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przyzakładowych...
10.07.2015
Mistrzostwa Kadry BHP 2015, które właśnie się zakończyły, pozwoliły określić poziom wiedzy...
Inny
10.07.2015
BHP
Bezrobocie w Polsce w czerwcu br., osiągnęło najniższy poziom od 7 lat. Jednak zmiana widoczna jest...
10.07.2015
Żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o...
Anna Sokołowska
10.07.2015
BHP
Barometr Ofert Pracy, obrazujący zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, zanotował w...
10.07.2015
HR
Do 31 lipca pracodawcy mogą zgłaszać się do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, który...
Inny
10.07.2015
BHP
Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej określa nowe...
Jarosław Zasada
10.07.2015
BHP
Praca za granicą wciąż kusi. Z raportu Migracje zarobkowe Polaków 2015 firmy Work Service wynika,...
Marta Schodzińska
10.07.2015
W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia (wypowiedzenia warunków pracy lub płacy) umowy na...
Monika Latos-Miłkowska
10.07.2015
W biurze spotyka się Polak, Hindus i Niemiec Nie, to nie jest początek jednego ze znanych kawałów z...
10.07.2015
HR
W 2014 roku w administracji rządowej na podstawie umów cywilnoprawnych pracowało ok. 8,5 tys. osób,...
10.07.2015
HR
Wprowadzenie ulg podatkowych na tworzenie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli...
10.07.2015
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lipca 2015 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność...
Prawo.pl
09.07.2015
Rozpoczynający się właśnie czas urlopowy to idealny moment na odpoczynek. Według Kodeksu Pracy, co...
09.07.2015
Obowiązek dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego...
09.07.2015
BHP
Prace nad normą trwały od kilku lat. Polska jako jeden z niewielu krajów UE nie miała jeszcze...
Inny
09.07.2015
BHP
Jeśli przedsiębiorca sam nie zdecydował się na kontakt drogą mailową z opiekunem klienta w...
09.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski