Pat Wadors, dyrektor personalny LinkedIn, podała do wiadomości publicznej, że firma wprowadza innowacyjny system urlopowy, który ma za zadanie nie tylko zwiększyć zaangażowanie, ale również jeszcze bardziej brać pod uwagę preferencje pracownicze.

– Zamiast tradycyjnego urlopu wyliczanego na podstawie przepracowanych godzin czy dni w roku, od listopada tego roku wprowadzamy w LinkedIn w USA uznaniowy urlop (ang. discretionary time off) – tłumaczy Pat Wadors.

W nowym modelu urlopowym w LinkedIn nie będzie ani minimalnej, ani maksymalnej liczby wolnych dni płatnych. Zamiast tego, pracownicy wspólnie ze swoimi menedżerami będą występować o urlop zgodnie z osobistymi potrzebami.

Jednocześnie firma planuje każdego roku z okazji amerykańskiego Święta Niepodległości (4 lipca) dawać pracownikom tydzień wolnego. – Jesteśmy organizacją, która zdaje sobie sprawę z tego, że to nie liczba przepracowanych godzin, a efekty pracy, stanowią o zaangażowaniu i kompetencjach pracownika. Dlatego też uważamy, że takie rozwiązanie urlopowe wyjdzie nam na dobre i pozytywnie wpłynie na efektywność.

Oczywiście w nowym systemie urlopowym są pewne warunki i ograniczenia. Przykładowo, pracownik nie może pójść na 6-miesięczny urlop lub tak zorganizować swoją pracę, aby pracować jedynie 3 dni w tygodniu – dodaje dyrektor personalny LinkedIn.

Więcej: www.hrmasia.com/content/more-flexible-vacation-package-us-linkedin-employees

Źródło: www.hrmasia.com, stan z dnia 25 listopada 2015 r.