Rozporządzeniem z dnia 9 listopada br. Minister Zdrowia nadał statut Biuru do spraw Substancji Chemicznych. Statut określa szczegółowe zadania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, organizację Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz zasady współpracy Inspektora do spraw Substancji Chemicznych z Komisją Europejską oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Nowy statut obowiązuje od 26 listopada br. Zastąpił poprzedni, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. poz. 384).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
BHP w magazynie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł