Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent ogłosił kwoty graniczne przychodu dla 2015 r.

Kwoty graniczne przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:

1) 32.911,10 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

- 2646,80 zł - od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

- 2759,90 zł - od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.

- 2838,50 zł - od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

- 2698,50 zł - od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

- 2726,80 zł - od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2) 61.119,90 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

- 4915,50 zł - od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

- 5125,50 zł - od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.

- 5271,40 zł - od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

- 5011,40 zł - od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

- 5064,00 zł - od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 25 listopada 2015 r.