Prawo.pl
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem pracy postulują...
Inny
09.04.2015
BHP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnił komunikat, zgodnie z którym zobowiązywał płatnikówskładek...
Marta Schodzińska
09.04.2015
Jak wynika z badania Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez agencję pracy Work Service aż 66...
Marta Schodzińska
09.04.2015
Przepisy dotyczące dokumentacji szkoleniowej bhp nie precyzują, czy powinna być przechowywana w...
Łukasz Wawszczak
09.04.2015
BHP
Praktycy z kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączyli do grona ekspertów Wolters Kluwer. W związku...
Marta Schodzińska
09.04.2015
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmian kodeksu pracy i zaprasza do konsultacji...
Agnieszka Rosa
09.04.2015
Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownikarodzica? Czy są uprawnienia, na które pracodawca...
Redakcja Wolters Kluwer
08.04.2015
Coraz więcej osób wykonuje pracę nie na podstawie umowy o pracę, lecz umowy cywilnoprawnej, np....
Edward Kołodziejczyk
08.04.2015
BHP
30 kwietnia 2015 r. upływa termin na zapłatę należnych składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia...
Marta Schodzińska
08.04.2015
Dnia 1 kwietnia br. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich...
Jarosław Zasada
08.04.2015
BHP
Czy pracownik musi wykonać badania kontrolne, jeżeli przebywał na zwolnieniu lekarskim od 19 lutego...
Anna Sokołowska
08.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPZakład pracy pracuje na 3 zmianach. Służba bhp pracuje...
Maciej Ambroziewicz
07.04.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy substancje niebezpieczne muszą być magazynowane w...
Roman Majer
07.04.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy kierowca karetki pogotowia powinien uzyskać uprawnienia...
Maciej Ambroziewicz
07.04.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dokumentację szkoleniową można przechowywać w formie...
Łukasz Wawszczak
07.04.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownik ma ważne badania lekarskie. Jego stanowisko...
Roman Majer
07.04.2015
BHP
Zgłoś już dziś swój udział w wyjątkowym wydarzeniu w branży HR, podczas którego dowiesz się w jaki...
Ewa Saj
07.04.2015
Konfederacja Lewiatan w apelu skierowanym do szefa ZUS wskazujewiele zastrzeżeń dotyczących...
Marta Schodzińska
07.04.2015
W tym miesiącu tematem przewodnim numeru jest HR klasyczny versus funkcjonalny. Zastanawiamy się...
Ewa Saj
07.04.2015
Publikacja jest doskonałym źródłem nowoczesnych metod zarządzania talentami i planowania ścieżek...
Ewa Saj
07.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy pracownik musi zrobić...
Anna Sokołowska
07.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy pracodawca może...
Monika Latos-Miłkowska
07.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pracownica złożyła...
Katarzyna Pietruszyńska
07.04.2015
Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Kancelaria Wierzbowski Eversheds nawiązały współpracę w zakresie...
Inny
07.04.2015
BHP
Mimo, że z zatrudnianiem niepełnosprawnych w instytucjach publicznych jest coraz lepiej, ich liczba...
Marta Schodzińska
07.04.2015
Teoretycznie pracodawca powinien płacić pracownikom za wykonaną pracę. Praktycznie Polacy,...
Marta Schodzińska
07.04.2015
W jaki sposób może zostać wypłacone wynagrodzenie miesięczne dla prezesa zarządu w jednoosobowej...
Magdalena Kostrzewa
07.04.2015
Pracownik obecny w pracy nie jest chroniony przed zwolnieniem,jeśli ma zaświadczenie lekarskie...
Agnieszka Rosa
07.04.2015
Niekoleżeńscy współpracownicy, którzy chorzy pojawiają się w pracy rozprzestrzeniając zarazki...
05.04.2015
W ciągu kolejnych 10 lat pokolenie Y, czyli ludzie urodzeniu między 1980 a 2000 r., będzie stanowić...
Marta Schodzińska
04.04.2015