W dniu 7 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1125).

Opublikowany 7 sierpnia jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984),

2) ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1611),

3) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822),

4) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 lipca 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Ewa Saj