Trybunał wydał wyrok w sprawie muzułmanki zatrudnionej w szpitalu w Nanterre na przedmieściach Paryża. Ponieważ mimo skarg niektórych pacjentów odmawiała zdjęcia chusty, nie przedłużono z nią umowy o pracę. Poskarżyła się więc na tę decyzję do sądu, a po odrzuceniu kolejnych apelacji pozwała Francję do Trybunału w Strasburgu.

Trybunał jednogłośnie uznał, że nakazując zdjęcie chusty, nie naruszono jej swobody wyznania, gwarantowanej w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Przeczytaj: USA: sąd po stronie muzułmanki nieprzyjętej do pracy z powodu chusty

Sędziowie przyznali, że do ograniczenia tej swobody doszło, niemniej "nastąpiło to w słusznym celu ochrony praw i wolności innych osób".

"Państwo, które zatrudnia skarżącą w szpitalu publicznym, może uznać za konieczne, aby nie okazywała ona publicznie swojego wyznania podczas wykonywania obowiązków służbowych w celu zagwarantowania równego traktowania chorych" - głosi wyrok.

Tym samym Trybunał zaaprobował obowiązującą w świeckiej Francji neutralność religijną osób wykonujących funkcje publiczne. I zgodził się z jurysdykcją sądów francuskich, które zasadę laickości i neutralności przedkładają ponad swobodę wyznawania religii przez jednostkę. (PAP)