Internet jest dziś powszechnym narzędziem rekrutacyjnym. Pozwala na szybką identyfikację pożądanych...
17.04.2015
HR
Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na...
16.04.2015
Obecnie w Polsce aktywnych zawodowo jest aż 16 milionów osób to najwięcej od 1989 r. Według danych...
Marta Schodzińska
16.04.2015
Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne oraz zakres badań lekarskich i psychologicznych osób...
Jarosław Zasada
16.04.2015
BHP
Trzech na czterech rodziców po zakończeniu urlopu macierzyńskiego bierze urlop rodzicielski. W 2014...
16.04.2015
Skierowanie na badania profilaktyczne, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia...
Maciej Ambroziewicz
16.04.2015
BHP
Konkurs Lodołamacze jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. przezFundację Aktywizacji Zawodowej...
Marta Schodzińska
16.04.2015
Kolejne ulgi na usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na zakup materiałów budowlanych oraz podręczników...
Marta Schodzińska
16.04.2015
Szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że czeka na podsumowanie naboru na...
16.04.2015
Ubezpieczenia społeczne
Sprawa zarzutów dotyczących domniemanych przypadków mobbingu wobec pracowników resortu zdrowia...
16.04.2015
Ponad połowa z 10 największych bankructw w ostatnich 20 latach w Stanach Zjednoczonych nie była...
16.04.2015
HR
Zdaniem Sądu Najwyższego pracownikowi nie przysługują jednocześnie dwa świadczenia: odprawa...
Agnieszka Rosa
16.04.2015
HR
W Turcji na procesie w sprawie katastrofy w kopalni węgla w Somie prokurator zażądał w środę dla...
PAP
15.04.2015
BHP
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o...
Inny
15.04.2015
BHP
Kultura bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym, to jeden z wątków tematycznych XVII...
Inny
15.04.2015
BHP
Indeks mobilności, obrazujący otwartość Polaków na zmianę miejsca pracy, wzrósł w minionym kwartale...
15.04.2015
Ogólnopolską gwiaździstą manifestację organizuje OPZZ w sobotę w Warszawie. Uzasadnia to brakiem...
15.04.2015
Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn to jeden z najpoważniejszych problemów w globalnym świecie...
Marta Schodzińska
15.04.2015
Sytuacja na rynku pracy jest coraz bardziej stabilna - wynika z najnowszego, kwartalnego badania...
Marta Schodzińska
15.04.2015
Tylko bezpośrednio z rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych może...
Agnieszka Rosa
15.04.2015
Czy ustne poinformowanie kierownika przez pracownicę o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego...
Małgorzata Skibińska
15.04.2015
Do 29 maja można nadsyłać zgłoszenia w konkursie dla pracodawców, którzy stworzyli w 2014 r....
Marta Schodzińska
15.04.2015