Prawo.pl
Pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop w trakcie trwania kolejnej umowy pod warunkiem,...
Anna Sokołowska
18.05.2015
Wiek emerytalny będzie coraz wyższy ito niezależnie od decyzji politycznych. Przyczyni się do tego...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Mostostal Warszawa, jako jeden z członków-założycieli stowarzyszenia Porozumienia dla...
Inny
18.05.2015
BHP
Według najnowszego badania GUS, w Polsce problem bezrobocia dotyczy 23% gospodarstw domowych a...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych powinien w większym stopniu...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą liczyć na dodatkowe...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. rozpatrzyła informacje...
Inny
16.05.2015
BHP
Prawo o ruchu drogowym pozwala na zwolnienie z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas...
Jacek Tkacz
16.05.2015
BHP
Czy spółka może określić w regulaminie wynagradzania, że pracownikom za odbyte podróże służbowe...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
15.05.2015
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal...
15.05.2015
Strażacy ochotnicy z OSP, którzy ulegli wypadkowi podczas akcji lub ćwiczeń, będą mieli prawo do...
15.05.2015
Minister Zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
15.05.2015
BHP
Ponad 30 osób trafiło do szpitali po masowym zatruciu podczas pracy w sortowni śmieci Zakładów...
PAP
15.05.2015
BHP
Pracownikowi zatrudnionemu przy ręcznych pracach transportowych, do których zalicza się korzystanie...
Krzysztof Zamajtys
15.05.2015
BHP