Czy emeryturę częściową wypłaca się do czasu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, czy do...
Zygmunt Łobejko
20.04.2015
Przepisy prawa pracy przewidują szereg uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracownika w miejscu...
Agata Kamińska
20.04.2015
Czy w Państwa firmie brany jest obecnie pod uwagę zakup wózka widłowego? A może rozważany jest...
Łukasz Wawszczak
19.04.2015
BHP
Wyższych płac w budżetówce, minimalnej płacy godzinowej, możliwości przechodzenia na emeryturę po...
18.04.2015
Dwaj górnicy są poszukiwani w kopalni Wujek po silnym wstrząsie, jaki miał miejsce w sobotę krótko...
PAP
18.04.2015
BHP
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 4 tys. 214,14 zł, co...
17.04.2015
HR
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się w piątek od początku proces w sprawie wypadku...
PAP
17.04.2015
BHP
Od dwóch lat poprawiają się przewidywania Polaków dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy -...
17.04.2015
HR
Trzy osoby zginęły, a 64 zostały ranne w wyniku pożarów traw, łąk i nieużytków. Od początku 2015...
Inny
17.04.2015
BHP
Dystrybutorzy wprowadzający do obrotu detergenty bez polskiego oznakowania będą karani grzywną -...
PAP
17.04.2015
BHP
Warunkiem wcześniejszej rezygnacji z urlopu macierzyńskiego jest wykorzystanie pozostałej części...
Katarzyna Pietruszyńska
17.04.2015
W związku z odnalezieniem na terenie Poznania źródeł promieniotwórczych skradzionych...
Inny
17.04.2015
BHP
Firmy, które wbrew obowiązkowi nie przekażą do końca kwietnia do PFRON sprawozdania o swoich...
Edyta Sieradzka
17.04.2015
Ożywienie na rynku pracy powinno prowadzić do polepszenia jakości zatrudnienia. Konieczne są jednak...
Marta Schodzińska
17.04.2015
Na porozumieniu 31 firm działających w branży sprzątania zyska 100 tysięcy zatrudnionych. Kolejne...
17.04.2015
Presja sprzedażowa oraz nacisk na zyski za wszelką cenę powodują, że sektor bankowości jest jednym...
Inny
17.04.2015
BHP