Prawo.pl
Mniej naruszeń w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników odnotowano w statystykach...
27.07.2015
Podniesienia zasiłku dla bezrobotnych do 1057 zł netto w celu wypełnienia wymagań Europejskiej...
27.07.2015
Ubezpieczenia społeczne
Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała 23 lipca 2015 r. informację potwierdzoną przez Policję o...
Inny
25.07.2015
BHP
Sejm uchwalił w piątek nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu...
24.07.2015
Od kilku tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w mediach ogólnopolską kampanię reklamową...
Maciej Ambroziewicz
24.07.2015
BHP
Stopa bezrobocia w czerwcu br. spadła do 10,3 proc. podał GUS. To o 0,1 proc. mniej niż wynika z...
Marta Schodzińska
24.07.2015
Pracownicy sanepidu zamierzają strajkować, bo od ośmiu lat nie mieli podwyżek. Poniżej 2 tys. zł...
24.07.2015
Czy działy personalne wnoszą wartość dodaną do działań biznesu? Jak sobie radzą z zadaniami...
Irmina Gocan
24.07.2015
HR
Kilka tysięcy związkowców służb mundurowych pikietuje w czwartek kancelarię premiera. Domagają się...
23.07.2015
Jak podał GUS: w czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...
23.07.2015
23.07.2015
W zeszłym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatrudniało 358 pracowników etatowych....
23.07.2015
Dla zakwalifikowania nagłego zdarzenia jako wypadku wystarczające jest, iż zewnętrzny czynnik...
Jarosław Zasada
23.07.2015
BHP
1850 zł taką kwotę zarekomendował Stały Komitet Rady Ministrów jako minimalne wynagrodzenie w...
Agnieszka Rosa
23.07.2015
Zwolniony z pracy pracownik powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia...
Marta Schodzińska
23.07.2015