Niestety w wielu przypadkach dzieci wykonują bardzo ciężką pracę. Chodzi tu o zatrudnienie w rolnictwie i sadownictwie. Dzieci już od 13 roku życia mogą pracować na plantacjach, czy w polu. Według Głównego Inspektoratu Pracy wystarczy, że umowę cywilnoprawną podpisze rodzic (dla dziecka od 13 do 16 roku życia). Inspektorzy nie muszą takiej umowy kontrolować. Na dodatek nie ma uregulowań prawnych czasu pracy dzieci, bo dotyczy to umów cywilnoprawnych.
 
 
Wśród dzieci ciężko pracujących największą grupę stanowią te z rodzin ubogich. Dzieci te nie zarabiają, aby mieć swoje kieszonkowe, ale dlatego, by podreperować budżet rodziny.