Na pytanie, czy firma w prosty i transparentny sposób informuje o możliwościach awansu w ramach organizacji, 26% ankietowanych odpowiedziało „wcale” lub „prawie nigdy”. Kolejne 27% pracowników stwierdziło, że jasną informację na temat ścieżek karier otrzymuje jedynie „od czasu do czasu”, głównie w przypadku wyższych stanowiskach menadżerskich.

 
Połowa pracowników (51%) skarży się również na niewystarczający feedback od przełożonych. Pracownicy uważają, że informację zwrotną na temat swojej pracy  otrzymują okazjonalnie, na przykład podczas corocznych rozmów oceniających lub w ogóle. Aż 28% ankietowanych w ciągu ostatniego roku myślało o odejściu z firmy i rozpoczęciu pracy u bezpośredniego konkurenta obecnego pracodawcy.
Dynamiczny, międzynarodowy rynek pracy, na którym jednocześnie mamy do czynienia z niedoborem talentów, a także wielopokoleniowością i  różnorodnością, tworzy prawdziwe wyzwania dla zarządzania talentami. Opracowując chociażby przejrzyste karty kompetencji do ścieżek karier, organizacje pomogą pracownikom lepiej zrozumieć swój potencjał rozwoju w ramach firmy oraz poprawią motywację i zaangażowanie zatrudnionych -  komentuje wyniki badań Ilene Siscovick z firmy Mercer.
Badania przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2015 roku na grupie 1520 pracowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Źródło: www. hr.blr.com

Więcej: http://hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Employee-Turnover/Lack-career-plans-hinders-retention-engagement