Wraz ze wzrostem zatrudnienia obawy o zaangażowanie pracowników i utrzymanie talentów stają się priorytetem dla organizacji. Tymczasem według najnowszego badania firmy Mercer na temat perspektyw pracowniczych, jedna trzecia badanych (32%) nie uważa, aby ich obecna praca była częścią ich kariery. Co więcej, ponad trzy czwarte (78%) pracowników pozostałoby u obecnego pracodawcy, gdyby wiedzieli, jak wygląda ich ścieżka kariery.

Na pytanie, czy firma w prosty i transparentny sposób informuje o możliwościach awansu w ramach organizacji, 26% ankietowanych odpowiedziało „wcale” lub „prawie nigdy”. Kolejne 27% pracowników stwierdziło, że jasną informację na temat ścieżek karier otrzymuje jedynie „od czasu do czasu”, głównie w przypadku wyższych stanowiskach menadżerskich.

Połowa pracowników (51%) skarży się również na niewystarczający feedback od przełożonych. Pracownicy uważają, że informację zwrotną na temat swojej pracy otrzymują okazjonalnie, na przykład podczas corocznych rozmów oceniających lub w ogóle. Aż 28% ankietowanych w ciągu ostatniego roku myślało o odejściu z firmy i rozpoczęciu pracy u bezpośredniego konkurenta obecnego pracodawcy.

Dynamiczny, międzynarodowy rynek pracy, na którym jednocześnie mamy do czynienia z niedoborem talentów, a także wielopokoleniowością i różnorodnością, tworzy prawdziwe wyzwania dla zarządzania talentami. Opracowując chociażby przejrzyste karty kompetencji do ścieżek karier, organizacje pomogą pracownikom lepiej zrozumieć swój potencjał rozwoju w ramach firmy oraz poprawią motywację i zaangażowanie zatrudnionych - komentuje wyniki badań Ilene Siscovick z firmy Mercer.

Badania przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2015 roku na grupie 1520 pracowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Więcej: hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Employee-Turnover/Lack-career-plans-hinders-retention-engagement

Źródło: www.hr.blr.com, stan z dnia 4 września 2015 r.