Nowelizacja przepisów zasiłkowych ma w swoim założeniu przeciwdziałać wyłudzaniu zasiłków macierzyńskich przez kobiety, które założyły firmę niedługo przed porodem i podlegały krótko ubezpieczeniom społecznym. Wedle obecnie obowiązujących przepisów, wystarczy, by opłaciły jedną składkę (ok. 3 tys. zł) na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od maksymalnej podstawy wymiar składek, by po urodzeniu dziecka pobierać ok. 5 tys. zł zasiłku macierzyńskiego przez 12 miesięcy. Nowela ustawy likwiduje taką możliwość. Wedle nowego art. 48a, jeśli kobieta będzie ubezpieczona krócej niż rok, wówczas zasiłek będzie obliczony zgodnie ze skomplikowanym działaniem. Podstawą jego wymiaru będzie suma przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia oraz kwoty będącej iloczynem jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na  ubezpieczenie chorobowe  za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz liczby tych miesięcy. Krótko mówiąc: aby dostać zasiłek w maksymalnej wysokości, trzeba będzie opłacać składki w podwyższonej kwocie przez cały rok. Ciągle jednak przedsiębiorcze matki będą mogły zapewnić sobie zasiłek w podstawowej wysokości około 2 tys. zł miesięcznie.
To nie wszystkie zmiany, które zawiera obszerna nowelizacja ustawy zasiłkowej.
 
Dowiedz się więcej z książki

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2015

  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 
Przyznano prawo do zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Obecnie takie uprawienie przysługuje tylko najbliższej rodzinie matki.
Ojcu dziecka lub innemu członkowi rodziny będzie przysługiwał również zasiłek macierzyński gdy matka dziecka będzie posiadała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a stan jej zdrowia nie pozwoli jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński będzie przysługiwał do zakończenia zasiłku macierzyńskiego.
 
 
Zmiany będą również w uprawieniu do zasiłku opiekuńczego. Analogicznie jak przy zasiłku macierzyńskim, będzie on należał się rodzicowi dziecka w razie porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia im sprawowanie opieki, a także w razie pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 
 
Obszerne zmiany przewidziano w ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego przy krótkim stażu ubezpieczeniowym, przerwach w ubezpieczeniach, a także w zasadach wystawiania zaświadczeń lekarskich.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych