Według "Rzeczpospolitej", praca w wysokiej temperaturze zaliczana jest do tej wykonywanej w warunkach szczególnie uciążliwych. Przyspiesza ona utratę wody z organizmu, co automatycznie wymusza potrzebę jej szybkiego i stałego uzupełniania.
Obok całorocznego udostępnienia wody do picia zatrudniający stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnia pracownikom tzw. napoje profilaktyczne. Szczegółowo reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 
1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279). Wskazuje ono rodzaje prac, których świadczenie uprawnia do otrzymywania takich napojów:
- 
w warunkach gorącego mikroklimatu charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C,
- 
na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st. C,
- 
na stanowiskach, gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.
Osobom świadczącym taką pracę trzeba dać napoje w ilości, które zaspokoją ich potrzeby. Przepisy nie wskazują tu żadnych limitów, dlatego płyny te muszą być dostępne w sposób nieograniczony podczas całej dniówki roboczej. I to bezpłatnie – szefowi nie wolno za nie nic potrącać z wynagrodzenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.