Jak donosi "Rzeczpospolita", dofinansowanie może otrzymać każdy przedsiębiorca będący płatnikiem składek. ZUS dołoży się do projektów doradczych ukierunkowanych na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, np. ocenę ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.
Dofinansowanie obejmuje także projekty konkretnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo techniczne w zakładzie pracy np. inwestycji w rozwój, modyfikację i usprawnienie stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych.
Pieniądze z ZUS mogą także wesprzeć projekty łączące te działania, czyli inwestycyjno - doradcze.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.