Prawo.pl
Autor prezentuje w książce praktyczny i łatwy do systematycznego stosowania system coachingu,...
Ewa Saj
03.11.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychOsoba fizyczna jest...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
03.11.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pracownikowi...
Anna Sokołowska
03.11.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W okresie 3 miesięcy...
Magdalena Skalska
03.11.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy członek komisji bhp ze strony pracowniczej musi być...
03.11.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy podczas wpisywania wyników pomiarów promieniowania...
03.11.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Regulamin pracy zakazuje spożywania posiłków na stanowisku...
03.11.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy skład butli z gazami propan-butan o stalowej...
03.11.2015
BHP
W sytuacji gdy ZUS odmówi poszkodowanemu przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego,...
Anna Sokołowska
03.11.2015
BHP
Poziom najniższej pensji ma osiągać wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Inne składniki, np....
03.11.2015
49 proc. aktywnych zawodowo Polaków zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas...
03.11.2015
HR
W 20 z 28 państw UE zasiłki na dzieci przyznawane są rodzicom bez względu na wysokość dochodu. Na...
03.11.2015
Ubezpieczenia społeczne
Określenie górnego limitu wiekowego na stanowiska policjantów w lokalnej policji może być uznane za...
Agnieszka Rosa
03.11.2015
Międzynarodowe centrum doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla powstanie w Głównym Instytucie...
PAP
02.11.2015
BHP
Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni - to jak gdyby od 2 listopada do...
02.11.2015
Rodzice chorego dziecka nie powinni otrzymać zwolnienia lekarskiego z tytułu konieczności...
Magdalena Kostrzewa
02.11.2015
W przypadku choroby pracownicy niesą pozostawieni samym sobie. Wszystkie osoby objęte...
02.11.2015
Rozszerzenie uprawnień do zrzeszania się w związki zawodowe i zasad wzrostu płacy minimalnej. To...
02.11.2015
Mobbing wystąpi dopiero wówczas, gdy stosowanie kar porządkowych ma charakter instrumentalny,...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
02.11.2015
Pomimo dużego zapotrzebowania na pracowników ochrony, stawki za godzinę ich pracy systematycznie...
Marta Schodzińska
02.11.2015