Chwałka wracał z warszawskich uroczystości Dnia Niepodległości. Zginał w wypadku samochodowym pod Częstochową. Miał 62 lata. Z wykształcenia był socjologiem. Był związany z Kopalnią "Jankowice" w Rybniku, działał w Porozumieniu Związków Zawodowych "KADRA". Był członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Gardias na funkcję przewodniczącej FZZ wybrał w Warszawie nadzwyczajny kongres tej centrali związkowej – poinformowała PAP doradca ds. społecznych i prawnych Forum Anna Grabowska. Delegaci musieli się spotkać, ponieważ zgodnie ze statutem organizacji, tylko w ten sposób można wyłonić szefa Forum.

Grabowska poinformowała, że nowa przewodnicząca kierowała OZZPiP w latach 2005-2011. Podczas kongresu Gardias podkreślała apolityczność Forum Związków Zawodowych określając ją jako „cnotę, której nie można stracić”. W jej opinii „bycie przybudówką partii politycznej powoduje, że związek staje się tanim folwarkiem do zbierania głosów wyborczych” - zrelacjonowała Grabowska.

W wystąpieniu przypomniała o dziedzictwie Forum, jako organizacji złożonej z różnych grup zawodowych – podkreśliła Grabowska. Interesy ich wszystkich muszą być należycie reprezentowane – deklarowała Gardias.

Forum Związków Zawodowych to jedna z trzech central związkowych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego – obok OPZZ i Solidarności. Nowa szefowa FZZ zastąpi w Radzie przewodniczącego Chwałkę.

FZZ zrzesza 44 organizacje związkowe, do których należy w sumie ponad 400 tys. osób. Do Federacji należą organizacje związkowe reprezentujące niemal wszystkie gałęzie gospodarki - górnicy, pielęgniarki, policjanci, kolejarze, marynarze, lekarze, energetycy, transportowcy. Centrala ma siedzibę w Bydgoszczy.

Komitet założycielski powstał w czerwcu 2001 r. w Bydgoszczy. Pierwszy Kongres nowej centrali związkowej odbywał się w kwietniu 2002 r. w Warszawie. Pierwszym przewodniczącym FZZ był Wiesław Siewierski.

Forum uczestniczy w pracach instytucji międzynarodowych, m.in. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który jest organem konsultacyjnym Unii Europejskiej. Przedstawicielką FZZ była tam do tej pory Gardias.(PAP)