Kapituła konkursu, na podstawie oceny nadesłanych materiałów, przyzna równorzędne nagrody pieniężne w kategoriach: prasa i portale internetowe; radio; telewizja. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, zależnie od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Podobnie, jak w poprzednich edycjach tego konkursu, wyróżnienia przyznawane będą za promocję:
- zasad bhp w górnictwie,
- napiętnowanie złych nawyków,
- popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań systemowych,
- roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 25 marca 2016 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, statuetki Karbidki oraz dyplomy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.