Podczas III Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) pt. Nauka, technika, gospodarka -...
PAP
30.11.2015
BHP
Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, które powinni spełniać pracownicy na poszczególnych...
Jarosław Zasada
30.11.2015
BHP
Pracodawca organizator pracy bezpiecznej to jeden z najważniejszych konkursów organizowanych przez...
Inny
30.11.2015
BHP
Rada gminy może ale nie musi wyrazić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli...
Anna Dudrewicz
30.11.2015
Blisko miesiąc wolnego dostaną w tym roku w okresie świąteczno-noworocznym pracownicy niemieckich...
30.11.2015
Metody poszukiwania pracy wciąż ewoluują, jednak niezależnie od postępujących zmian, CV cały czas...
Prawo.pl
27.11.2015
Pat Wadors, dyrektor personalny LinkedIn, podała do wiadomości publicznej, że firma wprowadza...
Elżbieta Żywiczyńska
27.11.2015
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych...
Jarosław Zasada
27.11.2015
BHP
Zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz elementy programów szkolenia określa...
Jarosław Zasada
27.11.2015
BHP
Jak wynika z danych Diverse Consulting Group, agencji doradztwa personalnego specjalizującej się w...
27.11.2015
HR
Pracodawcy nie wolno ustalać na nowo zakresu obowiązków pracownika w sposób jednostronny. Za...
Anna Sokołowska
27.11.2015
W tradycyjnym podejściu dowynagrodzeń ich wysokość orazskładniki dodatkowe są odgórnie ustalane...
Tomasz Staśkiewicz
27.11.2015
HR
Choć 81,3 proc. firm podaje, że szuka pracowników również wśród osób po pięćdziesiątce, a 98 proc....
27.11.2015
HR
Chcąc wdrożyć w przedsiębiorstwie program Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, powinniśmy być...
Inny
26.11.2015
BHP
Rozporządzeniem z dnia 9 listopada br. Minister Zdrowia nadał statut Biuru do spraw Substancji...
Jarosław Zasada
26.11.2015
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał w czwartek wydany we Francji zakaz noszenia...
26.11.2015
Urzędy morskie i żeglugi śródlądowej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, okręgowe...
PAP
26.11.2015
BHP
Na świecie średnio 22 proc. osób zasiadających na wysokich stanowiskach kierowniczych to kobiety...
26.11.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski