Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia określa czynności, jakie samorząd województwa i instytucje w regionie podejmą w celu poprawy sytuacji na małopolskim rynku pracy. Program koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

„Plan jest dokumentem jednorocznym. To opracowanie analityczne podsumowujące możliwości wydatkowania środków publicznych. Obejmuje szeroki zakres działań, w tym szczególnie ważnych dla przedsiębiorców, na które składają się trzy obszary: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, bony rozwojowe czy Bilans Kariery” - wyjaśnił w piątek Jacek Pająk, dyrektor WUP w Krakowie.

Według założeń dokumentu ponad 150 tys. osób podejmie pracę, blisko 193 tys. zyska nowe umiejętności i wiedzę, a małopolski rynek pracy powiększy się też o ponad 8,5 tys. nowych miejsc pracy. Zostały wpisane do niego 52 zadania zgłoszone przez małopolskie instytucje.

Polecamy: NIK wysoko oceniła program modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce

Wartość wszystkich zadań wynosi łącznie 756 mln zł. Najwyższy udział w budżecie stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego (59 proc.) oraz Funduszu Pracy (28 proc.).

Zgłoszone zadania są podzielone na pięć priorytetów, z których każdy ma zwiększyć zatrudnienie w Małopolsce. Pierwszy ma wpłynąć na kształtowanie postaw i kluczowych kompetencji najmłodszych Małopolan. Drugi ma poprawić jakość kształcenia zawodowego. Trzeci ma promować świadome wybory edukacyjno-zawodowe, a kolejny zwiększy aktywność edukacyjną Małopolan. Ostatni priorytet będzie wspierał podejmowanie i utrzymanie pracy przez mieszkańców regionu.

Plan zakłada również, że ponad 18,2 tys. dzieci i młodzieży będzie miało szansę uczestniczyć w programach edukacyjnych, a ponad 8,6 tys. osób będzie mogło skorzystać z pożyczek, dotacji, poręczeń na rozpoczęcie własnego biznesu. Ponad 6 tys. pracujących Małopolan będzie mogło wziąć udział w Bilansie Kariery – nowej na rynku polskim usłudze doradczej pozwalającej ocenić jakość i przydatność kompetencji zawodowych pracowników.

W tym roku poszerzono grono instytucji włączonych w konsultacje dokumentu. Poza powiatami, Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego oraz Wojewódzką Radą Rynku Pracy, plan konsultowany był z pracodawcami, uczelniami wyższymi oraz lokalnymi grupami działania.

Na koniec marca tego roku stopa bezrobocia w woj. małopolskim wynosiła 8,5 proc. Najniższe bezrobocie było w Krakowie – 4,5 proc. a najwyższe w powiecie dąbrowskim – 16,12 proc. (PAP)