Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego „Karbidka”. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji regionalnych oraz ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Kapituła konkursu, na podstawie oceny nadesłanych materiałów, przyzna równorzędne nagrody pieniężne w kategoriach: prasa i portale internetowe; radio; telewizja. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, zależnie od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Podobnie, jak w poprzednich edycjach tego konkursu, wyróżnienia przyznawane będą za promocję:

- zasad bhp w górnictwie,

- napiętnowanie złych nawyków,

- popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań systemowych,

- roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego 2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 25 marca 2016 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, statuetki Karbidki oraz dyplomy.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 21 grudnia 2015 r.