Boże Narodzenie wypada w 2015 r. w piątek (25 grudnia) i w sobotę (26 grudnia). Już tylko to powoduje, że bez dnia wolnego mamy długi, bo trzydniowy, weekend. Skorzystają na takim ułożeniu świąt zwłaszcza ci, którzy nie mają już w zapasie wolnych dni do wykorzystania w 2015 r.
 
 
Ci pracownicy, którzy jeszcze nie wykorzystali całego urlopu za 2015 r. mogą wziąć wolne od poniedziałku (21 grudnia) do czwartku (24 grudnia) włącznie. To spowoduje, że będą mieli aż 9 dni wolnych, od soboty 19 grudnia, do niedzieli 27 grudnia. Przypomnijmy, Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem wolnym od pracy. Ten dzień dla pracowników, którzy nie zdecydują się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, jest zwykłym dniem pracy. Z praktyki często jednak wynika, że pracodawcy skracają czas pracy tego dnia i to nawet dość często. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola pracodawcy. Jeśli pracodawca tak postanowi, to nieprzepracowany czas pracy pracownika traktuje się tak, jakby pracował tego dnia.
Wolny jest Nowy Rok, 1 stycznia 2016 r., który wypada w piątek. Dodatkowo można wziąć wolne od poniedziałku do czartku (od 28 grudnia do 31 grudnia). To pozwoli nam odpoczywać bez przerwy aż 16 dni po kolei. Na początku nowego roku, 6 stycznia w środę, wypada Święto Trzech Króli. Jeśli weźmiemy urlop wypoczynkowy na 4 i 5 stycznia 2016 r., to możemy przebywać na urlopie aż 19 kolejnych dni. Urlop na 4 i5 stycznia można wziąć już z puli wymiaru urlopu przypadającego na 2016 r. 
Święto Trzech Króli od 2011 r. jest jednym z 13 dni ustawowo wolnych od pracy przysługujących pracownikom w danym roku kalendarzowym. We wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje zakaz handlu. Zgodnie z KP, otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą być też czynne placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności (placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe i apteki).