Szczegółowe przepisy dotyczące szatni zawarte są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. Odzież powinna być przechowywana w myśl § 4 ust. 1 załącznika nr 3 r.b.h.p. w szatniach lub odpowiednio w pomieszczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 r.b.h.p. załącznika nr 3 r.o.b.h.p. Szatnie powinny być dostosowane, zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika nr 3 r.b.h.p. do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi , trującymi lub materiałami zakaźnymi. Szatnia odzieży własnej pracowników powinna być wyposażona (§ 11 ust. 1 załącznika nr 3 r.b.h.p.) w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być, w myśl § 13 ust. 1-2 załącznika nr 3 r.b.h.p. urządzona - niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników - dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży (stwarzające możliwość zanieczyszczenia wnętrz szafy do przechowywania odzieży) lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne.

Zobacz także: Jaką odzież ochronną należy stosować na oddziale zakaźnym?>>

Szatnia, powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. Szatnia podstawowa może być urządzona (§ 14 ust. 1 i 3 załącznika nr 3 r.b.h.p.) zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników. Szatnia ta powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią. Szatnia, powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników.

Zobacz także: Czy w szafkach przeznaczonych do przechowywania odzieży własnej pracownicy mogą przechowywać np. kanapki?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
BHP w magazynie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł