Niewypłacenie pracownikowi odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po...
Joanna Kaleta
12.10.2015
Outsourcing to nic innego, jak przeniesienie pewnych kompetencji na zewnętrzne podmioty. Dzięki...
12.10.2015
Mimo że polskie uczelnie co roku kształcą 30 tys. informatyków, zapotrzebowanie biznesu na...
12.10.2015
Barometr Ofert Pracy, obrazujący zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy wzrósł we...
12.10.2015
HR
W wyroku z 24 września br.w sprawach T-124/13Włochy przeciwko Komisjii T-191/13Hiszpania przeciwko...
12.10.2015
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił skład kolejnej Rady...
12.10.2015
Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy? Jakie warunki formalne muszą...
Inny
11.10.2015
BHP
Projekt rozporządzenia MON określa wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i...
Jarosław Zasada
11.10.2015
BHP
59 osób wejdzie do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy powoła...
09.10.2015
Zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych, wykazany w rachunku środków pieniężnych z...
09.10.2015
Nie ma specyficznego polskiego modelu zarządzania kapitałem ludzkim. To co wyróżnia polskie firmy i...
09.10.2015
Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy? Jakie warunki formalne muszą...
Katarzyna Irytowska
09.10.2015
Ok. 500 związkowców z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pikietowało w piątek w...
09.10.2015
Wydawnictwo Wolters Kluwer i kancelaria prawna CMS rozpoczęły współpracę w zakresie tworzenia linii...
Inny
09.10.2015
BHP
Informacje na temat wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, liczby osób z niepełnosprawnością...
09.10.2015
Książki o tematyce BHP najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
09.10.2015
BHP
7 października br. główny inspektor pracy wraz z zastępcami wzięli udział w posiedzeniu Rady...
Inny
09.10.2015
BHP
Według badań przeprowadzonych przez Virgin Media, 60 proc. pracowników biurowych na świecie do 2022...
Elżbieta Żywiczyńska
09.10.2015
Dzień zgonu pracownika podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia w zakresie ustalania wszelkich...
Anna Sokołowska
09.10.2015
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy pozwoli zapoznać się z...
Inny
09.10.2015
BHP
09.10.2015
BHP
W dniu 25 października 2014 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. To oznacza, że...
Redakcja Wolters Kluwer
09.10.2015
Ponad 90 proc. Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy wynika z badania firmy Work Service...
09.10.2015