W obowiązującym stanie prawnym można mówić jedynie o waloryzacji wszystkich  emerytur i rent, a więc nie tylko tych wypłacanych przez ZUS, wskaźnikiem 0,73%, co kosztuje 1,4 mld zł. 
 
Projekt ustawy zmieniającej zasady waloryzacji przewiduje dodatkowo podniesienie najniższych emerytur i rent i minimalną gwarantowaną kwotę podwyżki, co ma kosztować 1,1 mld zł. 
 
Po przyjęciu przez Sejm zmiany zasad waloryzacji środki z rezerwy zostaną podzielone pomiędzy dysponentów, a Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokona, zgodnie z prawem budżetowym, stosownej zmiany planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń.