Prawo.pl
Ruszają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
Bezrobocie spada, więc punkt ciężkości w relacjach między pracodawcami a zatrudnionymi przesuwa się...
Agnieszka Matłacz
09.11.2017
ZUS ruszył na krucjatę przeciwko tolerowanej przez lata optymalizacji składkowej w sektorze dającym...
09.11.2017
Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, skrócenie...
08.11.2017
Dobra atmosfera w pracy i zaprzyjaźnieni współpracownicy to główne czynniki spajające z miejscem...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Beata Mazurek, pytana o przyczynę usunięcia z porządku trwającego posiedzenia Sejmu prac nad ustawą...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wchodzi w życie 9 listopada br., umożliwi zwolnienie...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Niewykluczone, że zgłosimy skargę do Trybunału, jeżeli projekt ustawy dotyczący wolnych od handlu...
08.11.2017
Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zajmie się projektem ws. ograniczenia handlu w...
08.11.2017
Sejm rozpocznie dziś prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o związkach zawodowych, który...
08.11.2017
Pracownicy etatowi mają większe niż samozatrudnieni poczucie, że stała praca zapewni im bezpieczną...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, że na wprowadzenie do systemów informatycznych zmian...
08.11.2017
Umowa o pomocy przy zbiorach ma być odpowiedzią na sezonowe zwiększone zapotrzebowanie na...
Agnieszka Matłacz
08.11.2017
BHP
Do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota wpłynęło zawiadomienie NSZZ "Solidarność 80" działającego...
07.11.2017
Podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty osobom, które nie miały wymaganego w...
07.11.2017
Do prokuratury trafiło zawiadomienie ws. podejrzenia nielegalnego podsłuchiwania związkowców,...
07.11.2017
Niewydolność serca nabiera coraz większego znaczenia ekonomicznego, przynosząc straty gospodarcze...
07.11.2017
Na 60 tys. zł grzywny skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Białymstoku projektanta konstrukcji obiektu,...
PAP
07.11.2017
BHP
Wielka Brytania i Niemcy to wciąż najpopularniejsze kierunki emigracji zarobkowej Polaków. Na...
07.11.2017
Monitoring w miejscu pracy, aby był legalny, musi być prowadzony w zgodzie z prawem oraz...
07.11.2017
W związku z wątpliwościami zawartymi w opinii MSZ konieczna będzie ingerencja w treść projektu...
07.11.2017
Niedziela powinna być dniem wolnym od pracy - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda w...
Agnieszka Matłacz
07.11.2017
Wciąż niepewny jest ostateczny kształt przepisów ograniczających handel w niedziele. Drugie...
07.11.2017
Popieramy ideę wzmocnienia transparentności państwa, ale niektóre przepisy zawarte w projekcie...
Agnieszka Matłacz
07.11.2017
W zależności od rodzaju urządzenia, dozór może mieć różne formy, różne będą także obowiązkowe...
Ewa Saj
07.11.2017
BHP
Programowanie, kompetencje cyfrowe, języki obce, prawo jazdy i samoorganizacja - to umiejętności,...
07.11.2017
Sadownictwo i ogrodnictwo to działy rolnictwa, w których największe spiętrzenie pracy przypada na...
Agnieszka Matłacz
07.11.2017
Przeczytaj odpowiedź Joanny Lesińskiej, eksperta Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
07.11.2017
Zarówno związki zawodowe nie zgadzają się na ekspresową likwidację 30-krotności przy płaceniu...
07.11.2017
Zarzuty stawiane przez pracowników największej sieci handlowej w Polsce okazały się w części...
Krzysztof Sobczak
07.11.2017
BHP