15 lutego wdrożenia i rozwiązania zaprezentowało 25 praktyków HR. Konferencja HR DIRECTORS SUMMIT jest spotkaniem doświadczonych praktyków, platformą realnej wymiany doświadczeń oraz miejscem wskazania najciekawszych projektów w obszarze HR.  Stała się też jednym z najważniejszych wydarzeń dla osób kierujących działami personalnymi.

Autentyczność

Myślą przewodnią ostatniej edycji była autentyczność. Z własnego doświadczenia wiemy, że poczucie autentyczności jest ulotne. Jak więc możemy myśleć o autentyczności  w życiu organizacji? Co to znaczy, że lider jest autentyczny? Co sprawia, że niektórym menedżerom ufamy, a inni wydają nam się sztuczni i manipulujący? Jak zachować autentyczność w roli, niezależnie od tego, na jakim poziomie organizacji działamy? I jakie znaczenie ma autentyczność dla skutecznego przywództwa i zarządzania ludźmi? Innowacyjnym rozwiązaniem było zaangażowanie w dyskusję oraz refleksję nad rolą autentyczności i jej wpływu na kulturę organizacyjną, wszystkich uczestników konferencji. Rozmowy o „Autentyczności w trzech aktach” zdominowały też dyskusję w kuluarach.

Technologia w HR

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć tematu technologii i jej wykorzystania w HR. Uczestnicy panelu zgodzili się, że automatyzacja rutynowych czynności, które w efekcie wpływają negatywnie na poziom zaangażowania pracowników, oraz idąca za tym możliwość rozwoju i wykonywania nowych zadań w organizacji, jest szansą a nie zagrożeniem. Prelegenci wskazywali także na korzyści jakie może dać organizacjom crowdsourcing wspierający ludzką kreatywność i dający przestrzeń do dzielenia się swoimi rozwiązaniami z innymi.
Tradycyjnie, uczestnicy konferencji mieli do wyboru trzy ścieżki tematyczne: Wyzwania, Efektywność, Zmiana. W ramach każdej z nich odbyły się trzy prelekcje.

Wyzwania

Mówiąc o wyzwaniach poruszono tematy komunikowania programów poleceń wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Paneliści przedstawili przykłady organizacji, które wdrożyły z powodzeniem programy poleceń i pozyskują rekomendacje od swoich pracowników, alumnów, stażystów czy klientów. W ramach ścieżki poświęconej wyzwaniom rozmawiano też o tym, co jest kluczem do lepszego formułowania oczekiwań względem pracowników i jak dobrze sprofilować ogłoszenie o pracę, tak by było zrozumiałe dla kandydata i odpowiadało na potrzeby pracodawcy.  Zastanawiano się także, które procesy HR oraz biznesowe, dotyczące zarządzania ludźmi, mogą naprawdę zyskać poprzez adekwatne określanie kompetencji i w jaki sposób powstający w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji może wspierać pracodawców w procesie definiowana i porównywania wybranych kwalifikacji rynkowych. Ostatnia prelekcja tej ścieżki poruszała temat nowych wyzwań zawodowych.  Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać opowieści o tym, jak zdecydować się na zmianę, która nie jest konieczna i jak wygląda proces dorastania do niej.

Efektywność

Podczas ścieżki efektywność, prelegenci mówili o tym, jak dobrać partnerów do programu mentoringowego, jakie są największe wyzwania dla każdej z firm biorących udział w procesie cross-mentoringu i jak go wdrożyć z sukcesem. Drugie z wystąpień pokazało, jak stosując niestandardowe, innowacyjne rozwiązania zapraszające ludzi do aktywności pozazawodowej, służącej zabawie i mającej wymiar charytatywny, wpłynąć na zwiększenie ich zaangażowania w organizacji. Zaprezentowane case study pokazało, że pozwalając ludziom na bycie autentycznymi i pozwalając im na realizację wspólnego celu własnymi sposobami wpływa się na poziom kreatywności, poczucia sprawczości i daje przestrzeń do budowania otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej. Ostatnia prelekcja pokazała, jak budować efektywność przy wykorzystaniu technologii, odpowiedziała na pytanie, co obecne zmiany w obszarze HR analytics znaczą dla działów HR i jak zmienią naszą pracę w najbliższej przyszłości.

Zmiana

Trzecią ścieżkę zbudowano wokół tematu zmiany. Jedno z wystąpień poświęcone zostało przedstawieniu projektu wiążącego się ze strategiczną zmianą. 8 kluczowych osób na rok oddelegowano do realizacji kluczowego projektu. Zastąpiono ich interim managerami. Prelegenci opowiedzieli o tym, jak zaplanowano i zrealizowano cały proces. Wśród zagrożeń związanych z sytuacją eksperci wymienili niepewność i obawy oddelegowanych pracowników związane z pozostawieniem swoich zespołów w rękach nowego zarządzającego i zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do swojego stanowiska. Ostatnie wystąpienie w ramach ścieżki – zmiana – pokazało wyzwania stojące przed firmą, która chce zreformować kulturę organizacyjną.

Podsumowaniem konferencji było wystąpienie, w którym ponownie nawiązano do tematu autentyczności, opowiadając o tym, jak dać możliwość doświadczenia marki pracodawcy na nowym rynku jeszcze przed aplikowaniem lub rozpoczęciem pracy.

Trzy ścieżki, aktywny udział uczestników w konferencji,  mnóstwo wiedzy, inspiracji i tematów do przemyśleń – to wyróżniki HR DIRECTORS  SUMMIT. Organizatorem konferencji było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Autorem programu konferencji jest Monika Dawid-Sawicka. Konferencja HR Directors Summit jest realizowana od 2010 roku. Osiem poprzednich edycji zgromadziło łącznie ponad 900 osobowe grono dyrektorów personalnych.

Monika Dawid-Sawicka