Czy zakładowy związek zawodowy liczący 14 osób przy zakładzie pracy zatrudniającym 350 osób może...
07.11.2016
Ubezpieczony został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń u płatnika składek X od 12 lutego 2016...
07.11.2016
Czy jeżeli regulamin pracy w GOPS uwzględniłby staż za pracę w gospodarstwie w okresie 1973-1978...
07.11.2016
Czy działacz związkowy powinien odnotowywać w liście obecności udział w spotkaniach z pracodawcą?
07.11.2016
Pracodawca w 2013 r. zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W...
07.11.2016
Czy można zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy służbowej po rozwiązaniu stosunku pracy na...
07.11.2016
Czy pracownik ma szansę otrzymać ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy z kolejnych trzech lat...
07.11.2016
W jakim przypadku pracodawca może odmówić działaczowi organizacji związkowej zgody na...
07.11.2016
Co jest korzystniejsze dla pracownika urlop bezpłatny czy usprawiedliwiona nieobecność niepłatna?
Prawo.pl
07.11.2016
Zazwyczaj swoje zmęczenie przypisujemy nadmiarowi obowiązków, pilnym terminom, odpowiedzialności,...
Inny
05.11.2016
BHP
Setki napiętych terminów, mnóstwo nerwowych sytuacji, tysiące pożerających nasz układ nerwowy...
Inny
05.11.2016
BHP
Senat uchwalił w piątek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS...
04.11.2016
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy RP, Lewiatan oraz Business Centre Club krytykują zapis ustawy Za życiem, według którego...
04.11.2016
Czy pracownik powinien podpisać listę obecności jeśli pracował w domu?
04.11.2016
Czy wystarczy dołączenie takiej informacji do umowy na okres próbny i nie ma konieczności...
04.11.2016
Czy można zatrudnić na sezon osobę 16-letnią (uczennicę) w gastronomii (przy sprzedaży lodów)?
04.11.2016
Czy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia ustalonego dla celów...
04.11.2016
Pracownik zatrudniony jest (w szkole) na dwie umowy o pracę.- jedna umowa - 1/2 etatu (20 godz....
Sender Magdalena
04.11.2016
Pracodawca zatrudniam pracownicę na 4/5 etatu. W grudniu norma czasu pracy wynosi 134,40 zł (168 x...
04.11.2016
Uzupełnienie treści umowy o pracę, w przypadku braku zgody pracownika, może zostać zrealizowane...
Grzegorz Łyjak
04.11.2016
Prawie co trzeci student ma stałą pracę. Tyle samo studentów dorabia dorywczo. Ponad 40 proc....
04.11.2016
W Wielkiej Brytanii planowana jest akcja, która ma uświadomić Brytyjczykom wkład imigrantów w...
04.11.2016
HR
Rada Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan negatywnie ocenia projekt ustawy o związkach...
04.11.2016
W procedowanym przez Sejm projekcie o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin Za życiem przewidziano,...
04.11.2016
Pora zreformować kursy przygotowujące do bezpiecznej pracy. Są nierzadko pozorne, a w części...
PAP
04.11.2016
BHP