Wypadek pracownika oznacza również obowiązek przygotowania obszernej dokumentacji. Pracodawca ma obowiązek przygotować protokół powypadkowy, statystyczną kartę wypadku oraz dokonać wpisu do rejestru wypadków. Do dokumentacji powypadkowej należy dołączyć oświadczenia poszkodowanego i świadków, dokumenty medyczne, a także – o ile to możliwe – materiały z urzędów i instytucji prowadzących dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmuje się zespół powypadkowy, który sporządza protokół. Pracodawcy, który zignoruje obowiązek powołania tego zespołu, grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych albo kara ograniczenia wolności. Co ważne, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, wraz z pozostałą dokumentacją, musi być przechowywany aż przez 10 lat.

Przygotowanie tak obszernej dokumentacji powypadkowej nie jest łatwe i sprawia wiele problemów zarówno na etapie jej kompletowania, jak i przechowywania. Chociaż nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, wskazać należy, że do najczęściej pojawiających się wątpliwości należą te związane z:
- obowiązkiem sporządzenia dokumentacji powypadkowej, gdy pracownik z opóźnieniem poinformował pracodawcę o zdarzeniu;
- umieszczeniem w protokole informacji o nietrzeźwości pracownika, jeśli na pogotowiu nie przeprowadzono niezbędnych badań;
- możliwością wysłania poszkodowanemu druku oświadczenia do domu, aby sam spisał oświadczenia.

O najczęściej występujących problemach przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej czytaj w Dokumentacja powypadkowa w pytaniach i odpowiedziach>>

Opracowanie: Adriana Surwiło