„Inwestycja była potrzebna i niezbędna. Jako przykład wymienię modernizację oczyszczalni ścieków. Powstała ona w latach 90-tych i od tej pory nie prowadzone były na niej żadne istotne inwestycje” – powiedział PAP w piątek burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

Zaznaczył, że takie prace z jednej strony były konieczne ze względów nowych wymogów stawianych takim instalacjom, z drugiej zaś kwestiami eksploatacji oczyszczalni przy ul. Wiejskiej.

„Projekt dotyczył całej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Włoszczowa, która została w wielu miejscach rozbudowana i przebudowana, sama oczyszczalnia została doposażona w specjalistyczny sprzęt” – dodał burmistrz. Innym elementem projektu była budowa nowego ujęcia wody na Czarnieckiej Górze w południowej części miasta.

Cała inwestycja kosztowała 18,5 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodziło ze środków europejskich a ok. 5 mln zł ze środków własnych Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Obecnie poziom skanalizowania miasta wzrósł do 97 proc. Na podobnym poziomie jest także dostęp do wodociągu.

Włoszczowa jest miastem powiatowym położonym w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Obecnie mieszka tam niecałe 11 tys. mieszkańców. (PAP)