Konsultacje dot. wpływu inwestycji na środowisko

Środowisko

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych dokument dot. oceny oddziaływania na środowisko inwestycji energetycznych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie UE z programu...

04.12.2014

Sejm: komisja za wyjątkami od zakazu prywatyzacji lasów

Środowisko

Sejmowa komisja środowiska opowiedziała się przeciwko poprawce PiS do projektu zmiany konstytucji ws. lasów. PiS chciało, aby konstytucja zakazywała przekształceń własnościowych w Lasach Państwowych....

03.12.2014

ETS: Grecja ukarana za nielegalne składowiska odpadów

Środowisko

Na Grecję została nałożona kara pieniężna z powodu niewykonania wyroku Trybunału z 2005 r., w którym stwierdzono, że państwo to uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie odpadów.

03.12.2014

Powstanie mapa pokazująca poziom hałasu w Bałtyku

Środowisko

Do końca roku potrwają badania, na podstawie których powstanie mapa hałasu w Bałtyku. Dane zbiera 40 sond ulokowanych w różnych punktach akwenu. Naukowcy z sześciu państw, w tym Polski, liczą, że...

03.12.2014

Rząd przyjął przepisy o recyklingu pojazdów

Środowisko

Dealerzy samochodowi i właściciele komisów będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; mają ją tworzyć stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów - takie przepisy o...

02.12.2014

Peru: dwa tygodnie na negocjacje dot. umowy klimatycznej

Środowisko

W stolicy Peru rozpoczęła się konferencja ONZ w sprawie klimatu Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP20 rozpoczęła się w poniedziałek w stolicy Peru, Limie. Ponad 190 delegacji z całego świata...

02.12.2014