Sejm poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o GMO

Środowisko

Sejm poparł w czwartek sześć poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o GMO, która zaostrza przepisy gwarantujące większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem organizmów genetycznie...

16.01.2015

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

Środowisko

Sejm uchwalił w piątek ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Posłowie wcześniej przyjęli część spośród...

16.01.2015

W Karkonoszach odkryto nowy gatunek grzyba

Środowisko

Nowy gatunek grzyba, którzy niszczy igły kosodrzewiny, odkryli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został nazwany Lophodermium corconticum na cześć Karkonoszy, gdyż badania wskazują,...

15.01.2015

Bobry coraz większym zagrożeniem dla Żuław Wiślanych

Środowisko

Wzrasta ilość szkód wyrządzonych przez bobry na rzekach i wałach przeciwpowodziowych na terenie Żuław Wiślanych poinformował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. W 2013 r....

15.01.2015

Nowe przepisy dla ochrony powietrza

Środowisko

13 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy mają przyczynić się do ograniczenia...

15.01.2015

Dziesiątki poselskich poprawek do projektu ustawy o OZE

Środowisko

Dziesiątki poprawek do rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) zgłosili posłowie we wtorek w Sejmie; kilkanaście z nich to poprawki merytoryczne. Projekt został ponownie...

14.01.2015

Senat: 7 poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach

Środowisko

Senat z 7 poprawkami przyjął nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez senatorów nowelizacja zakłada m.in., że spalarnie śmieci uznaje się za ponadregionalne...

13.01.2015