Przedmiotem podpisanych umów jest wdrożenie w firmach beneficjentów systemów zarządzania środowiskowego: normy ISO 14001:2005, a w jednym przypadku - systemu EMAS (Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu).

Więcej informacji na temat przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej: www.mos.gov.pl.

Źródło: www.mos.gov.pl