Badanie, sfinansowane przez NFOŚiGW, zrealizowała firma Biostat na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia. Wnikliwa analiza jego wyników może pomóc organizacjom w skuteczniejszym dotarciu do zainteresowanych oraz precyzyjniejszym określaniu celów do osiągnięcia. Z takim apelem wystąpiła Fundacja Nasza Ziemia zapowiadając jednocześnie szeroką popularyzację zebranych wyników.

Polacy, którzy na co dzień nie zachowują się proekologicznie, nie widzą powodu by zmieniać postawy ludzi do ochrony środowiska i nie biorą udziału w akcjach ekologicznych – ponieważ ich nie lubią. Natomiast ci bardziej zaangażowani, w skład których wchodzą np. samorządowcy, chcą osobiście włączać się do działań i kampanii proekologicznych. Ciekawe, że najwięcej wysiłków w tym zakresie podejmujemy w… domu, znacznie mniej w pracy, a podczas wypoczynku czy podróży - praktycznie wcale.

Już teraz można powiedzieć, że my Polacy (prawie wszyscy) nabyliśmy nawyki dokręcania kranów i gaszenia zbędnych żarówek. Zbyt trudne okazuje się jednak dla nas pozostawienie samochodu w garażu i piesza wycieczka do pobliskiego sklepu czy korzystanie z komunikacji miejskiej. Tutaj możemy rywalizować ze złymi nawykami obywateli najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Ale to tylko jeden z wielu wymiarów tych badań.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl