Propozycja zakłada też wprowadzenie możliwości finansowania usuwania odpadów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w odpowiedniej wysokości na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym poniesionych w celu usunięcia odpadów i ich zagospodarowania lub skutków prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Zdaniem autorów nowych przepisów wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące ewidencji odpadów mające na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych (w tym zmieszanych i bioodpadów) odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Wprowadzone mają być też zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i monitorowania przekazywania odpadów, w tym propozycje modyfikacji przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Doprecyzowane mają również zostać przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w zakresie sprawozdawczości i sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski