W środę gabinet cieni PO omówił kilka projektów ustaw - jednej rządowej i trzech poselskich - dotyczących zmian w dziedzinie ochrony środowiska. Chodzi m.in. o dwa projekty PiS ustaw: Prawo o ochronie przyrody, nowelizacji ustawy o ochronie środowiska oraz zmian w prawie łowieckim.

Wszystkie te projekty budzą zdecydowany sprzeciw polityków Platformy. Ich zdaniem, projektowane nowe prawo "rozmontowuje system ochrony środowiska w Polsce".

"Platforma Obywatelska zdecydowanie sprzeciwia się, tak jak i wszystkie organizacje pozarządowe, tak jak i samorządy województw barbarzyńskiemu rozmontowywaniu tego, czego żeśmy się dorobili. Środowisko jest takim samym dorobkiem Polaków jak ich wolność i dysponowaniem tym środowiskiem" - podkreśliła Gabriela Lenartowicz (PO) na środowej konferencji prasowej w Sejmie. "Mówimy zdecydowane +nie+, wspieramy organizacje pozarządowe" - zadeklarowała.

Projekt nowelizacji Prawa łowieckiego został we wtorek rozpatrzony przez połączone komisje ochrony środowiska oraz rolnictwa. O projekcie dyskutował też w środę gabinet cieni PO.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Szef komisji ochrony środowiska Stanisław Gawłowski (PO) ocenił, że nowe Prawo łowieckie "bardzo poważnie zagraża funkcjonowaniu samorządów województw". "Ta ustawa może przyczynić się do bankructwa tychże, dlatego że nakłada inny obowiązek wypłaty odszkodowań z tytułu wyznaczania obwodów łowieckich" - uważa polityk Platformy.

Nowe Prawo łowieckie - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - ma przede wszystkim wzmocnić uprawnienia właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Pozwalać będzie ono m.in. na ustanowienie zakazu polowań na nieruchomości, będzie też nakazywało informować o planowanym przeprowadzeniu polowań zbiorowych.

Nowe przepisy pozwolą na to, by właściciel nieruchomości mógł domagać się odszkodowania, jeżeli objęcie obwodem łowieckim uniemożliwi bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości. Będą oni mogli też wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swoim terenie, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi.

Na początku grudnia PO złożyła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli Prawa łowieckiego. Krytykowała w nim m.in. rozwiązanie, by właściciel gruntu musiał przed sądem udowadniać, iż ze względu na swoje przekonania nie zgadza się na łowy. (PAP)