SO: farba nie wystarczy do wydzielenia miejsc postojowych

Budownictwo

Odległości miejsc postojowych od okien budynku określone w 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą miejsc wydzielonych, a te nie...

26.10.2015