WSA: nie ma norm prawnych odnoszących się do zapachów

Środowisko

Ustawodawca nie przewidział w polskim porządku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed określonymi substancjami w powietrzu wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

14.03.2016

WSA: kwalifikacja muru zależy od jego funkcji

Budownictwo

Mur może być zarówno ogrodzeniem, jak i konstrukcją oporową. To, jak zostanie zakwalifikowany i czy jego budowa będzie wymagać pozwolenia na budowę, zależy od funkcji, jaką w rzeczywistości ma...

11.03.2016

SO: wspólnota mieszkaniowa to podmiot lokalnej demokracji

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa stanowi swego rodzaju podmiot demokracji lokalnej, którego decyzje podejmowane są w trybie unormowanym w ustawie o własności lokali i najczęściej zapadają większością głosów....

04.01.2016

WSA: namiot nie jest obiektem budowlanym

Budownictwo

Uznanie namiotu za obiekt budowlany jest poważną nadinterpretacją obowiązujących przepisów.Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 672/15.

28.12.2015