"Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, chcemy rosnąć szybciej w ubezpieczeniach majątkowych niż komunikacyjnych. Moją ambicją jest wejście do czołówki ubezpieczycieli, do pierwszej dziesiątki firm. Wymaga to podwojenia przypisu z naszej strony" - powiedział w poniedziałek podczas prezes spółki Marcin Warszewski, dodając, że może to potrwać 5-7 lat. 
Jak wyjaśnił, spółka zdecydowała się na zmianę marki, żeby zakomunikować nowy model biznesowy. Z firmy, która na początku działalności oferowała wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne w kanale direct, stała się towarzystwem z różnorodną gamą produktów, także dla biznesu, w różnych kanałach sprzedaży. 
"Mamy różne kanały sprzedaży, rozszerzamy ofertę produktową, wchodzimy na rynek firm. Nie zamierzamy wycofać się z kanału direct" - powiedział Warszewski. 
Działając już pod nową marką Liberty Ubezpieczenia, firma wprowadza do oferty polisy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, OC, assistance oraz NNW. Jest też możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe. 
Liberty Ubezpieczenia szacuje, że wartości rynku ubezpieczeń dla MŚP wynosi około 1 mld zł, a do 2023 roku ma wzrosnąć do ok. 1,29 mld zł. 
Według Warszewskiego, jedynie ok. 50 proc. małych firm ma ubezpieczenia inne niż komunikacyjne. Z prognoz spółki wynika, że rynek ubezpieczeń majątkowych dla MŚP będzie jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku ubezpieczeń majątkowych. 
Prezes zwrócił uwagę, że Liberty Ubezpieczenia ma ofertę ubezpieczeniową dostosowaną do specyfiki poszczególnych branż. Na przykład inna dla grupy biuro i informatyka, sklep i sprzedaż czy apteki. 
Klienci biznesowi Liberty Ubezpieczenia mogą też wybrać ubezpieczenie w wybranym przez siebie zakresie na przykład: sprzętu elektronicznego, od pożaru i innych zdarzeń losowych, oraz OC działalności. 
Oferta spółki adresowana ma być do firm, które zgłaszają do ubezpieczenia mienie o wartości do 10 mln zł na jedną lokalizację oraz do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje. 
Obecnie spółka ma 1,1-proc. udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych, w tym 2 proc. w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. 
W 2013 roku składka przypisana brutto wyniosła 298,1 mln zł, czyli była o 11 proc. wyższa niż w 2012 r. W pierwszej połowie 2014 r. składka wynosiła 160 mln zł. 
Liberty Ubezpieczenia należy do międzynarodowej grupy Liberty Mutual Insurance świadczącą kompleksowe usługi w 27 krajach Ameryki, Europy i Azji. Firma działa w Stanach Zjednoczonych od 1912 roku i jest na tamtejszym rynku jedną z największych instytucji ubezpieczeniowych. 
Sieć dystrybucji produktów firmy obejmuje ponad 8 tys. doradców w całej Polsce, kanały bezpośrednie - internet i telefon, bancassurance oraz brokerów. Klientami firmy jest 500 tys. osób. 
Liberty Direct, obecnie Liberty Ubezpieczenia, jest obecne w Polsce od 7 lat. 
Zmianę marki wspiera kampania reklamowa, której twarzą został Bogusław Wołoszański, dziennikarz znany głównie jako autor i prowadzący program „Sensacje XX wieku”.