Prof. Wierzbowski został szefem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB) pod koniec listopada. Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Niewiadomskiego, który podał się do dymisji, nie podając powodów swojej decyzji.

Wierzbowski zapytany przez PAP, jak będą wyglądać dalsze prace komisji pod jego przewodnictwem, powiedział, że na wyznaczonym przez niego 17 grudnia pierwszym spotkaniu z komisją, które ma mieć charakter "roboczy" zostanie m.in. ustalony harmonogram dalszych prac KKPB.

Harmonogram ten jest istotny, by dotrzymać terminu prac nad tym projektem nakreślonego przez premier Ewę Kopacz w jej expose z początku października. W swoim wystąpieniu premier przedstawiła Kodeks budowlany jako sztandarowy projekt rządu i zapowiedziała, że jego założenia zostaną przedstawione Radzie Ministrów już w pierwszym kwartale 2015 r. Już po dymisji Niewiadomskiego Piotr Popa, rzecznik resortu infrastruktury, przy którym działa KKPB, w rozmowie z PAP zapewnił, że komisja będzie kontynuować działalność zgodnie z harmonogramem.

Komisja Kodyfikacyjna pracowała pod przewodnictwem prof. Niewiadomskiego od dwóch lat. Przygotowany przez nią projekt Kodeksu budowlanego jest obecnie konsultowany. Komisja ma uregulować prawnie cały proces prawa inwestycyjno-budowlanego w formie szerokiego aktu, jakim będzie Kodeks budowlany.

W szczególności nowe prawo ma uregulować zagadnienia dot. kształtowania i realizacji lokalnej polityki przestrzennej, przygotowywania terenów pod inwestycje, realizacji procesu inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego, utrzymania obiektów budowlanych, a także organizacji i reguł działania organów administracji publicznej w zakresie planowania i budownictwa.

Przyspieszenie prac nad wprowadzeniem nowego aktu prawnego w życie, zapowiedziane przez premier, jest ważne, ponieważ funkcjonalność dotychczasowych przepisów zawartych w wielu aktach prawnych jest negatywnie oceniana przez środowiska planistyczne i budowlane. Szybkie zakończenie tych prac jest także oczekiwane przez ekspertów. Jest ono istotne ze względu na nowy front robót infrastrukturalnych wynikających z kolejnej perspektywy unijnej.

Z dotychczasowego harmonogramu prac KKPB - ustalonego jeszcze pod przewodnictwem prof. Niewiadomskiego - wynika, że Komisja powinna 7 stycznia 2015 r. przeprowadzić ostateczne prace scalające projekt Kodeksu. (PAP)