Z danych GUS wynika, że wobec maja 2013 roku produkcja w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne, wzrosła o 23,1 proc. Produkcja w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 9,5 proc., a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4 proc.

Według GUS produkcja budowlano-montażowa wobec kwietnia br. zrealizowana przez jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 21,9 proc., w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,4 proc., a w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,2 proc.

Od stycznia do maja br. produkcja budowlano-montażowa była o 11,3 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2013 roku, kiedy notowano spadek o 21,5 proc. (PAP)